Σημείωση: Οι περισσότερες η-Υπηρεσίες από όλα τα κυβερνητικά τμήματα είναι διαθέσιμες στην πλήρη έκδοση της Αριάδνης (browser version). Πρόσβαση στις συγκεκριμένες η-Υπηρεσίες είναι δυνατή μέσω της χρήσης ενός Desktop Browser.
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Όροι και Προϋποθέσεις