Σημείωση: Οι περισσότερες η-Υπηρεσίες από όλα τα κυβερνητικά τμήματα είναι διαθέσιμες στην πλήρη έκδοση της Αριάδνης (browser version). Πρόσβαση στις συγκεκριμένες η-Υπηρεσίες είναι δυνατή μέσω της χρήσης ενός Desktop Browser.
©2019 Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Όροι και Προϋποθέσεις